Services

НАШИЯ РАБОТЕН ПРОЦЕС СЛЕДВА 6 ФУНДАМЕНТАЛНИ ФАЗИ

АНАЛИЗ
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТИРАНЕ
РЕАЛИЗИРАНЕ
ВНЕДРЯВАНЕ
ОБУЧЕНИЕ
CLIENT-SIDE ТЕХНОЛОГИИ

Нашият опит с JavaScript, включващ различни библиотеки на JavaScript, Angular, React, Spring, HTML5, CSS и други ни помагат да изграждаме гъвкави WEB решения, които осигуряват чудесно потребителско изживяване.

SERVER-SIDE ТЕХНОЛОГИИ

Нашият екип използва широк спектър от технологии, като Microsoft .NET / .NET Core, JAVA, Python, Apache, Spring, и други за изграждане на стабилни и широко мащабируеми решения.

DATABASE/NOSQL РЕШЕНИЯ

Имаме широк опит в проектирането и разработването на множество релационни бази данни и NoSQL решения, базирани на: Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB

УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ НА БАЗИ ДАННИ

Осигуряване на висока надеждност и възстановяване на бази данни. Осигуряване на непрекъснатост на бизнеса; спешна поддръжка на DBA, отдалечени DBA услуги, проверки на SQL Server за правилното функциониране, настройка на производителността и др.

КИБЕР ЗАЩИТА

Ние работим интензивно, за да осигурим максимални нива на сигурност за нашите клиенти, използвайки различни техники и методологии: тестване на проникване, тестване на сигурността на приложенията, симулация на пробива на данни, управление и анализ на риска.

BI & REPORTING

BI & Datawarehouse - създаване на бази данни и BI решения, настройка на производителността и оптимизация на съществуващи BI системи, създаване на сложни ETL процеси, отчитане и визуализация на данни - създаване на отчети, табла от всеки източник на данни