Projects

Проекти.

Запознайте се с някой от нашите проекти, създадени от нашите вдъхновени и креативни екипи.

Всички изброени по-долу проекти са проектирани според нуждите на клиентите, но с нашите креативни идеи!

ERP & CRM решения

Системи за управление и оптимизиране на бизнес и производствени процеси в широк спектър от области и фирми. Системи от подобен клас се грижат за проследяване и контрол на всички фирмени процеси.

Системи за управление и контрол на поддръжки

Разполагаме с наши WEB базирани продукти и решения и система за управление на процеси и методи по поддръжка на машини, съоръжения, производства и др. Системата разполага със специализирани инструменти за отчитане на управлението на процеса и оценка на изпълнението по приети критерии.

Системи за здраве и грижа

We actively works for development of specialized software for management of processes in hospitals or other healthcare institutions. Under development is a database with information and scientific materials related to newest findings and solutions in fighting cancer.

Управление и контрол на образователни процеси

Разработваме системи, които управляват основните звена на училища, образователни институции, университети и др. Системите управляват студенти, факултети, административен персонал, дисциплини, лекции, програми, управителни органи и др.

Управление на посетители, рецепции и инструктажи

Системата управлява и оптимизира процесите по управление на покани, посетители и интелигентни рецепции. Допълнителните функционалности, позволяват автоматизирано провеждане на обучения и инструктажи на посетителите, както и интеграция със различни видове четци и периферия.

Управление и контрол на сложни юридически и правни процеси

Работим и в областта на специфични система за управление и отчитане на сложни съдебни процес и юридически казуси и дела. Системата е уеб-базирана и поддържа интелигентни методи за решаване на сложни казуси.