Огромното разнообразие от области, в които реализираме софтуерни приложения ни дава възможност да се развиват и прилагат успешно всички видове софтуер по поръчка на клиента и за нуждите на клиента. Ние можем да развием проекта в началния етап на проекта и да поставим основите за повече надеждност, предвиждане на възможните проблеми при реализацията или изпълнението на нестандартни решения. Ние имаме специалисти в различни специфични области, което прави софтуерното инженерство по-ефективно и подобрява функционалността на проектите. Използваните съвременни технологии дават възможност за развитие на сигурни и надеждни приложения. Ние сме разработили системи в различни области на приложение, като например:

Сървърни Технологии

.NET, JAVA – нашият екип използва .NET and JAVA технологии за изграждане на стабилни и високо мащабируеми решения

Бази Данни/NoSQL

Дизайн и разработка на различни релационни бази данни and NoSQL решения, базирани на следните технологии - Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, MongoDB

Клиентски технологии

Нашия опит с JavaScript, включително с различни JavaScript библиотеки, HTML5 и CSS ни помагат да изградим уеб приложения, които са изключително удобни за използване от потребителите

Услуги за управление на бази данни

Надеждни решения и решения за възстановяване след бедствие, за да се гарантира непрекъснатост на дейността - създаване на надежди решения за критични приложения. Дистанционни DBA услуги, Аварийна поддръжка на бази данни, SQL Server проверки, Настройка и оптимизация на бази данни.

BI и отчети

Създаване на хранилище на данни и BI решения от нулата, настройка на ефективността и оптимизиране на съществуващите BI системи, създаване на сложни ETL процеси. Докладване и визуализация на данни - създаване на доклади от всякакъв източник на данни

Професионални услуги и консултиране

Планове за поддръжка, Мониторинг и предупреждаване при проблеми с приложенията, Ъпгрейди и миграции, Управление на проекти и бизнес миграции, Системна архитектура, Софтуерна и Хардуерна интеграция

Умения и способности

Анализ и проучвания на бизнес моделите

Комуникация и разбиране

Технически и компютърни умения

креативност и въображение