Проекти

Ние сме разработили система за управление и отчитане на специфичните процеси при съдебни спорове и изпълнителни процеси. Системата е уеб-базирана и поддържа база данни за справки, свързани със законодателството и съдебната практика.

Нашата компания е разработила и в момента популяризира уеб-базирана система за управление на просрочени (NPL) експозиции. Системата е специализирана инструменти за отчитане управлението на процеса и оценката на изпълнението, както на приетите критерии.

NGSS активно работи за развитието на специализиран софтуер за управление на процесите в болниците и други здравни заведения. В процес на разработване е база данни с информация и научни материали, свързани с най-новите открития и решения в борбата срещу рака

 NGSS е разработила система, която управлява най-съществението аспекти на една университетска системи като например студенти, Факултети, административен персонал и дисциплини, лекции, програми, управителен съвет и др UMS е цялостно и интегрирано софтуерно решение за подобряване на ефективността на организациите, което осигурява управлението на цялата академична среда

Системата е предназначена за автоматизиране на процесите за провеждане на инструктажи по безопасни условия на труд, както и за осигуряване на възможността за генериране на различни видове доклади, инструктажни книги, отчети за събития, хора, фирми и др. важна информация. Всички лични данни на служителите се съхраняват в специализирана за целта база данни, осигуряваща високо ниво на сигурност на личната информация, както и неограничен архив на събитията и инструктажите. Системата има възможност за интеграция със системи за контрол на достъп, което ще осигури максимална автоматизация на процесите по създаване на посетителски карти за достъп с минимална необходимост от човешка намеса

В допълнение към горните проекти, NGSS е разработила различни застрахователни приложения, системи за контрол на достъпа, CMS системи (системи за управление на съдържанието), уеб и мобилни приложения, APIs, услуги и др.