SYSTEM FOR EVACUATION MANAGEMENT BG

System for evacuation management

Система за контрол и мениджмънт на евакуации

 

Системата е проектирана и предназначена да управлява евакуацията на хората и автомобилите намиращи се на територията на големи предприятия и завод при възникване на извънредна ситуация.

Системата има разширени възможности за интеграция с вътрешни системи за сигурност и контрол на базата, на които получава подробна информация з селия завод. Базирайки се на тази информация софтуера прави подробен анализ на човешкия актив и превозните средства и изготвя подобни отчети и планове за евакуацията.