AIS

AIS

Система за управление на обучения и инструктажи

 

AIS е система проектирана и предназначена за автоматизирани и електронизиране на инструктажи и обучения. Системата е предназначена да улесни и автоматизира целия процес, както и е подходяща за всеки тип компания разполагаща с персонал.

Системата е предназначена за автоматизиране на процесите за провеждане на вътревирмени обучение и инструктажи по безопасни и здравословни условия на труд, както и за осигуряване на възможността за генериране на различни видове доклади, инструктажни книги, служебни бележки, отчети за събития, хора, фирми и др. важна информация. Системата е проектирана и изградена на базата на трислойната софтуерна структора осигурявайки високо ниво на капсулиране на чуствителната информация и даните, както и осигураява възможноста на мнжество потребители да работят едновремено без да има забавяне на системата.