LAWSYS bg

LAWSYS

Система за управление, мениджмант и контрол
Към сайта на системата

 

Системата осигурява завършен контрол и мениджмънт на юридическите дела, казуси и договори. LAWSYS е насочена и подходяща за всяка институция работеща с юридически казуси и документи, както и управление на множествено договори и информация по тях

LAWSYS e система за управление и контрол на юридически и правни дела, процеси и договори и всички свързани към тях файлове и документи. Системата е създадена за ръководене, контрол, отчетност и архивране на процесите и документите във финансови и правни институции, държавни институции, адвокатска кантора, фирми ангажирани със съдебни дела или събиране на проблемни вземания. Системата предлага пълен набор от инструменти и функционалности спомагащи за отличното управление на всички дейности по образуване и водене на юридически дела, бизнес процеси и договори