ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ

IT ИНОВАЦИИ В БИЗНЕСА
LAWSYS - ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИ ОТДЕЛИ И ПРОЦЕСИ

Извършването на обстоен и ефективен бизнес анализ е от съществено значение за всеки бизнес и организация, които имат амбицията и желанието за постигане на максимални резултати и конкурентна способност във времето на иновации, в което живеем. New Generation Software Solution, като компания занимаваща се с развитието на бизнес решения, разчита изцяло на подхода, при който инвестираме време и средства за изготвянето на подробен бизнес анализ. На негова база реализираме продукти и услуги, отговарящи и надминаващи очакванията и изискванията на нашите клиенти и партньори. Базирайки се на подобни бизнес анализи, извършени от наши специалисти, на българския пазар за информационни технологии установихме голяма информационна „пропаст“ в правната и юридическата сфера. Това насочи екипът ни в „дълбокото“ навлизане и подробно анализиране на софтуерните активи, осигуряващи юридическия и правен сегмент от бизнеса. Половин година анализирахме бизнес процесите и моделите, проведохме множествено правни консултации и стигнахме до решение за казуса. Компанията ни инвестира в проектирането, създаването и имплементирането на иновативен софтуерен продукт (система), покриващ нуждите на бизнеса. Поради естеството на софтуерната система я нарекохме LAWSYS. Технологията е изцяло съобразена с българското законодателство и законова нормативна уредба и има за цел ефективното управление на юридически дела, процеси и спомагането за решаването на сложни правни казуси. Технологията е изцяло WEB базирана, което спомага за използването й както от мобилен телефон, така и от всеки компютър или таблет. Основната цел на системата е оптимизацията на юридическите отдели и процеси поради факта, че те са от изключителна важност за оптималната работа на всяка компания, както и за финансовата стабилност. От своя страна предотвратява парични загуби, генерирани поради юридически грешки и пропуски, и накърняване на името на бранда. Системата позволява проследяването на всички процеси и казуси, както и цялостната работа на юридическите отдели от менажерите на компаниите, без да е необходимо те да притежават специализирани знания и умения. Това позволява на потребителите на системата да контролират цялата информация по максимално оптимизиран и улеснен начин. При този подход юристите получават компетентен неотлъчен асистент. Системата се прие изключително добре на българския пазар, като за една година към нас се присъединиха банкови и кредитни институции, държавни компании, юридически и правни кантори и др, което е доказателство за добре свършена работа. Постигнатите резултати бяха вдъхновяващи и амбицираха екипа ни за по-нататъшното развитие на софтуерната система. За една година успяхме да оптимизираме, систематизираме и улесним работата на редица юристи и институции, да електронизираме и оптимизираме сложни бизнес модели по възможно най-простия и ефективен начин за използване, да постигнем ново ниво на работа на множество юристи по един и същ процес (казус), както и да внедрим иновативната идея за доближаване на правните бизнес модели до ниво разбираемо и от самите клиенти на правните услуги. Знаем, че иновативния подход и решения, както и възможността компаниите да се адаптират към активния и бързоразвиващ се пазар на услуги и продукти с помощта на софтуерните технологии, е изключително важно за развитието на бизнеса и увеличаването на печалбите.

За подробности относно горепосочената система: LAWSYS

Статията е подготвена и написана от екипа на NGSS