Оптимизация на бизнес процеси

ИЛИ КАК ДА ОПТИМИЗИРАМЕ
БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ СИ

Темата „ИТ Иновации в бизнеса“ описва бързоразвиващата се симбиоза между информационните технологии и бизнеса, и как единият бизнес оптимизира другия с помощта на иновационни решения. В десетилетието, в което живеем, информационните технологии са в основата на всеки един бизнес, бизнес процес или модел, независимо от сферата, големината и идеите на компаниите. Аз и моите колеги повече от 10 години работим в сферата на софтуерните технологии и бизнес, като сме имали удоволствието да работим по много и различни проекти, свързани с иновационни софтуерни решения в бизнеса. От гледната точка на човек, който познава и двете страни на монетата, смело мога да споделя вижданията си по въпроса. Целта на всяка компания е да расте и покорява все по–големи върхове, а амбицията на хората, въвлечени в този процес, е движещата сила на просперитета. В повечето случаи това изисква време, много усилия и труд. Добрата новина тук е, че през последните години тенденциите са за внедряване на все повече интелигентни софтуерни системи, които да оптимизират персоналната ни работа и най-вече нашите бизнес процеси. Това води бизнеса до едно ново и непостигнато все още ниво на оптимизация. В следващите броеве, в които ще сме заедно, ще се постараем да ви представим иновационните решения в бизнеса, от гледната точка на информационните технологии, както и ще преминем заедно през реални бизнес софтуерни решения, които сме реализирали и сме постигнали наистина добри резултати. Целта ни е да представим целия процес от бизнес анализа до внедряването на иновативни софтуерни решения в реална работна среда, по възможно най-добрия и разбираем начин.

Статията е подготвена и написана от екипа на NGSS