„OUTSORCE“ ПОДХОД

РЕАЛИЗИРАЙ ГЪВКАВОСТТА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕ БИЗНЕСА С ИНОВАТИВЕН „OUTSORCE“ ПОДХОД НА IT УСЛУГИТЕ

 

“Outsourcing” е стратегически подход в бизнеса осигуряващ лесен и бърз достъп до специализирани хора и услуги, като своевременно позволява на бизнеса да се съсредоточи в основната си работа и дейност. В последните години този подход на работа придобива все по-силно влияние върху компаниите и дейностите им. Съществен принос за това е и „outsourcing“ на IT услуги и специалисти. Иновативността на работния модел все повече придобива популярност и в българския бизнес, което от своя страна води до увеличаване на търсенето, и предлагането.
Какво представлява “Outsourcing” и защо е добре за бизнеса? – Когато дадена компания се нуждае от услуга или специалист, които не са релевантни с основната дейност на компанията или са спомагателни за главните бизнес процеси, ефективния и добре работещ подход е да потърсим външна фирма или специалисти, които да извършат и внедрят дадената дейност в бизнес модела на основната компания. По този начин бизнесът може да се съсредоточи в подобряването на услугите и продуктите си, които са основна дейност и приход на компанията.
IT услугите са, може би, една от сферите, които са предпочитани за "Outsourcing". New Generation Software Solution от години усилено работи върху подобряването и популяризирането на “Outsourcing” не само в големите компании, но и в малкия и среден бизнес. Практическия ни опит в работата с широк спектър от бизнеси, ни позволи да придобием ясна и отчетлива представа за методите и инструментите, с които можем да популяризираме и подобрим процесите и съответно крайния резултат. Компанията ни работи с множество клиенти, както и с други IT фирми, които се нуждаят от добре работещи екипи от специалисти, които могат да реализират, както и цялостни проекти, така и части от основните за нашите клиенти проекти и услуги. Специалистите ни са отлично обучени и подготвени, за да могат максимално бързо, ефективно и гъвкаво да навлязат във всеки един проект и процес независимо от мащабността и етапа му на развитие.
New Generation Software Solution вярва, че всяка компания трябва да извършва само и единствено основните си дейности, в които е най–добра и които са финансово най-ефективни, а своевременно да предоставя на останалия бизнес всички свой спомагателни процеси и дейности. Това ще доведе бизнеса до едно ново много по-ефективно ниво на развитие и работа, което като цяло осигурява максимална продуктивност и ценова ефективност.
Иновативните дейности и подходи в бизнеса, особено релевантните с информационните технологии, притежават неизчерпаем потенциал да оптимизират всички останали сфери и бизнес модели, поради което New Generation Software Solution развива тази област и се стреми да осигури максимална ефективност и качество на своите клиенти и партньори.