ИНОВАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ

ИНОВАТИВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

В повечето случаи, когато говорим за иновации и технологии ние се съсредоточаваме в бизнес средите и техните нужди. В тази кратка статия бихме искали да изложим нашите виждания за това, как иновативните технологични решения биха били изключително полезни за работата на държавната „машина“ (институциите) и всички граждани. От много години насам добре развитите в технологично отношение държави създават и реализират отлично работещи бизнес процеси и софтуерни решения спомагащи на държавата да контролира, подобрява и оптимизира администрациите си, както и да подобрят живота на гражданите си посредством добре проектирани и работещи софтуерни решения.
Базирайки се на нашия опит в участието на NGSS в проекти свързани с държавните институции в други държави, както и на световните тенденции, ние имаме ясна визия за това, колко добре и как иновациите софтуерни решения могат да подобрят качеството на услугите на администрацията, а също така и живота на всички граждани. На всички ни е добре известно, че гражданите и държавните политики имат основни разлики в повечето държави, поради това добре работещ процес или система в една държава със сигурност не би бил толкова полезен в друга. Този и редица други факти доказват, че иновативни софтуерни решения трябва да се проектират и реализират базирайки се на конкретната държава и съответно нуждите ѝ. Софтуерните системи трябва да бъдат съобразени най – вече с гражданите и служителите, който ще ги използват. Този модел на държавна персонализация на софтуерните технологии води до рязко повишаване в ефективността и успеваемостта на системите. Това от своя страна оптимизира държавната администрация и работата на служителите.
Ако следваме естествения път на развитие на технологиите и иновациите, веднага трябва да ни стане ясно, че този процес е напълно неизбежен във всяка една държава. За съжаление България е все още много далеч в това отношение от световните практики, което създава една „нездравословна“ административна среда, а също така и провокира редица въпроси сравнявайки се с други държави.
От своя страна електронизацията на администрацията и услугите биха допринесли за решаването на редица проблеми на институциите и обществото, като оптимизиране на сроковете за извършване на услугите, пълната прозрачност на информацията, подобряване на комуникацията м/у институциите, унифицирането на данните за юридическите и физическите лица, възможността на всеки гражданин да има достъп до личните си данни за проверка и да е способен да оперира с държавните администрации посредством компютри телефони и др. При реалното внедряване на електронни усули държавата ще получи и редица дивиденти, като увеличаване събираемостта на данъците, оптимизирането на работата на държавните служители, а също така и намаляването на стреса и опашките в държавните учреждения. Горепосочените положителни аспекти на внедряването на подобен тип системи би трябвало да ни накара да се замислим само едно – „Защо държава изключително развит ИТ сектор, не е наблегнала на решението на тази проблематика?“. Може би на този въпрос има редица отговори, но за сега ще ви оставя сами да предположите. New Generation Software Solution e високотехнологична софтуерна компания, за която една от най – важните цели е улеснението на живота и работата на хората посредством иновативни софтуерни решения. Това е нашета движеща сила и основна мотивация за инвестиции в технологични решения засягаща държавната администрация. Ние желаем да реализираме добрите практики и в нашета държава, защото нуждата на българското правителството от електронизация и оптимизация на администрацията е достигнала нивата на абсолютния минимум. Гражданите и бизнеса се нуждаят от съвременни решения, за да бъдат способни да оптимизират рутинните си взаимоотношения с държавата, а също така да се осигуря една абсолютно глобализирана и интегрирана администрация спомагаща за прозрачността и адекватността на услугите. Компанията ни твърдо застава зад изискванията и нуждите на обществото от подобен тип решение и поради този факт ние работим усърдно в проектирането на иновативни софтуерни решения за държавните администрации.